Brenderup Servicecenter Nordsjælland A/S

Firmanavn:     Brenderup Servicecenter Nordsjælland A/S
CVR-nr.:     70808811
Adresse:     Svendebuen 1
Postnr & by:     3230 Græsted
Dekretdato     12.4.2019
Statstidendedato     16.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Helsingør Retskreds

Kurator

David Joseph Dahl Slatcher
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
ds@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190412 har Skifteretten i Helsingør taget Brenderup Servicecenter Nordsjælland A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.04.2019. Kurator er advokat David Joseph Dahl Slatcher, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 12.04.2019.