Kværs Kro ApS

Firmanavn:     Kværs Kro ApS
CVR-nr.:     32341985
Adresse:     Kværsgade 9
Postnr & by:     6300 Gråsten
Dekretdato     12.4.2019
Statstidendedato     16.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Birgit Thomsen
Hærvejen 9
6330 Padborg
74672640
bt@bt-advokat.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190412 har Skifteretten i Sønderborg taget Kværs Kro ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.04.2019. Kurator er advokat Birgit Thomsen, Hærvejen 9, 6330 Padborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 12.04.2019.