Vika Byg ApS

Firmanavn:     Vika Byg ApS
CVR-nr.:     38047337
Adresse:     Ostenfeldtsvej 12C
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Albert Juul Digens
Ny Østergade 3
1101 København K
70255770
ajd@aumento.dk
www.aumento.dk/ajd

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Næstved taget Vika Byg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.03.2019. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Ostenfeldtsvej 12C, 4700 Næstved. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Ny Østergade 3, 1101 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 15.04.2019.