Leif Hardy Hansen

Firmanavn:     Leif Hardy Hansen
CVR-nr.:    
Adresse:     Krogyden 19
Postnr & by:     5853 Ørbæk
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

David Thirup Schouenborg
Viengevej 100 1.
8240 Risskov
30297333
ds@jslaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Svendborg taget Leif Hardy Hansen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.08.2018. Kurator er advokat David Thirup Schouenborg, Viengevej 100, 1., 8240 Risskov. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 15.04.2019.