Niels Lynggaard

Firmanavn:     Niels Lynggaard
CVR-nr.:     30149947
Adresse:     Lindholtvej 1
Postnr & by:     7500 Holstebro
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Holstebro taget Niels Lynggaard under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.04.2019. Niels Lynggaard har drevet virksomheden I/S Grydholt v/Niels og Knud Erik Lynggaard, Grydholtvej 9, 7500 Holstebro, CVR-nr. 30149947. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 15.04.2019.