I/S Grydholt v/Niels og Knud Erik Lynggaard

Firmanavn:     I/S Grydholt v/Niels og Knud Erik Lynggaard
CVR-nr.:     30149947
Adresse:     Grydholtvej 9
Postnr & by:     7500 Holstebro
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Holstebro Retskreds

Kurator

Søren Christensen Volder
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
scv@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Holstebro taget I/S Grydholt v/Niels og Knud Erik Lynggaard under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.04.2019. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 15.04.2019.