P & L Trading And Support ApS

Firmanavn:     P & L Trading And Support ApS
CVR-nr.:     30989686
Adresse:     Søagerbakken 115
Postnr & by:     2765 Smørum
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Henrik Hornsleth
Carlsbergvej 32
3400 Hillerød
48207400
horn@advodan.dk
www.advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Hillerød taget P & L Trading And Support ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.03.2019. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Søagerbakken 115, 2765 Smørum. Kurator er advokat Henrik Hornsleth, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 15.04.2019.