Casa Argentina IVS

Firmanavn:     Casa Argentina IVS
CVR-nr.:     39012715
Adresse:     Vestergade 11D st
Postnr & by:     7100 Vejle
Dekretdato     15.4.2019
Statstidendedato     17.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Bjarne Lindrum Petersen
Havneparken 4
Postboks 289
7100 Vejle
76407000
blp@skovadvokater.dk
www.skovadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190415 har Skifteretten i Kolding taget Casa Argentina IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.03.2019. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vestergade 11D, st., 7100 Vejle. Kurator er advokat Bjarne Lindrum Petersen, Havneparken 4, 7100 Vejle. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.04.2019. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 15.04.2019.