IG Entreprenør IVS

Firmanavn:     IG Entreprenør IVS
CVR-nr.:     38818694
Adresse:     Rytterhusene 35
Postnr & by:     2620 Albertslund
Dekretdato     12.4.2019
Statstidendedato     20.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Selchau Poulsen
Nørregade 21
1165 København K
33345000
hsp@bruunhjejle.dk
www.bruunhjejle.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190412 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget IG Entreprenør IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.04.2019. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 17.01.2019. Likvidator har været udmeldt den 19.02.2019. Som kurator er udpeget advokat Henrik Selchau Poulsen, Nørregade 21, 1165 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.04.2019.