Shufflebook ApS

Firmanavn:     Shufflebook ApS
CVR-nr.:     32666795
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     16.4.2019
Statstidendedato     20.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190416 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Shufflebook ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.01.2019. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Viborggade 70, 3., 2100 København Ø og adressen Strandøre 15, 2100 København Ø. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.04.2019.