Michael Henrik Andersen

Firmanavn:     Michael Henrik Andersen
CVR-nr.:     25195671
Adresse:     Ørbækgårds Alle 503 1 th.
Postnr & by:     2970 Hørsholm
Dekretdato     16.4.2019
Statstidendedato     20.4.2019
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20190416 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Michael Henrik Andersen under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.02.2019. Michael Henrik Andersen har drevet virksomheden MA Revision, Statsautoriserede revisorer v/Michael Andersen, Ragnagade 7, st. tv, 2100 København Ø, CVR-nr. 25195671. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.04.2019.